امکانات کاربری: سبدخرید پستی   ثبت نام   ورود به سیستم
مثنوي معنوي و ديوان شمس
 

خريد نرم افزار


گروه محصولعنوان محصولتعداد گوشي مجازدفعات مجاز فعالسازيقيمت(تومان)توضيحاتخريد

مولانا 2
مجور فعالسازي مجدد 1 گوشي نامحدود 1000 خريد آنلاين الكترونيكي با كارت شتاب
2 گوشي نامحدود 1500 خريد آنلاين الكترونيكي با كارت شتاب
5 گوشي نامحدود 2500 خريد آنلاين الكترونيكي با كارت شتاب
مولانا 1 مجور فعالسازي مجدد 1 گوشي نامحدود 1000 خريد آنلاين الكترونيكي با كارت شتاب
2 گوشي نامحدود 1500 خريد آنلاين الكترونيكي با كارت شتاب
5 گوشي نامحدود 2500 خريد آنلاين الكترونيكي با كارت شتاب

نرم افزار مثنوي معنوي و ديوان شمس ارائه شده شركت ژوبين كه براي استفاده در موبايل هاي با قابليت جاوا پياده سازي شده است داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است.
اين ويژگي ها عبارت اند از:

  • مجموعه كامل مثنوي معنوي و ديوان شمس
  • ارسال ابيات بصورت پيامك
  • امكان اضافه كردن يادداشت به ابيات
  • جستجوي واژه
  • اجرا بر روي گوشي هاي فاقد امكانات فارسي
  • قلم هاي متنوع در اندازه هاي مختلف
  • پيمايش افقي ابيات بصورت خودكار
  • نمايش تمام صفحه در گوشي هاي مختلف

مثنوي معنوي و ديوان شمس-1

معرفي كليد ها


كليد "*" : تغيير نوع قلم
كليد "0" : پر رنگ كردن قلم
كليد "#": تغيير اندازه قلم
كليد "C": اصلاح تايپ
آتش(fire): انتخاب كردن، انجام گزينه
كليدهاي جهتي: پيمايش در ليست ها، اشعار، گزينه ها و تكرار پيمايش خودكار ابيات.
Soft key: اين كليدها در بخش هاي مختلف كارايي هاي گوناگون دارند ولي به طور كلي اعمال بازگشت، جستجو، توقف جستجو، امكانات و خروج براي آنها در نظر گرفته شده است.

 

راهنماي منوها

با ورود به برنامه، منوي اصلي كه شامل 6 بخش است به نمايش در مي آيد. براي انتخاب بخش مورد نظر از كليد هاي جهتي (چپ و راست) استفاده نماييد.
اين 6 بخش عبارت است از:
مثنوي معنوي و ديوان شمس-3 مثنوي معنوي و ديوان شمس-2
فهرست

در منوي فهرست، كليه اشعار به تفكيك كتاب مثنوي معنوي و يا كتاب ديوان شمس قابل مشاهده است كه با پيمايش در فهرست (توسط كليد هاي جهتي "چپ" و "راست" براي پيمايش صفحه و كليدهاي "بالا" و "پايين" براي پيمايش سطري) و انتخاب يك عنوان و فشردن كليد "برو" مي توانيد شعر مورد نظر خود را انتخاب و مطالعه نماييد.
با زدن گزينه بازگشت، به منوي قبلي باز مي گرديد.

مثنوي معنوي و ديوان شمس-4

 در هنگام مطالعه اشعار، براي تغيير نوع قلم دكمه "*" ، براي تغيير اندازه قلم دكمه "#" و براي پر رنگ كردن قلم دكمه "0" را بفشاريد.

بديهي است كه تكرار اين كار باعث غير فعال شدن يا تغيير مجدد قلم مي شود.
با بزرگ كردن اندازه قلم، طول نمايش برخي از ابيات بيشتر مي شود كه با رفتن به روي هر مصراع، آن مصراع به طور خودكار در سطر شروع به حركت مي كند. با رسيدن به انتهاي مصراع براي بازگشت به ابتداي بيت، دكمه جهتي "راست" را بفشاريد.

لازم به ذكر است كه تغيير قلم مستقل از نوع گوشي شما مي باشد. به اين معنا كه گوشي تلفن همراه شما ممكن است فاقد امكانات فارسي باشد، ولي مطمئناً شما در اين بخش 12 حالت قلم خواهيد داشت.
در قسمت پاييني اشعار دو گزينه وجود دارد . امكانات(سمت راست) ، بازگشت (سمت چپ) ، براي انتخاب اين گزينه ها بايد از كليد هاي soft key استفاده كرد.
با انتخاب "بازگشت" به آخرين ليست اشعار باز مي گرديد.

در بخش امكانات 3 امكان در نظر گرفته شده است:

مثنوي معنوي و ديوان شمس-5
1- "برو به" : با انتخاب "برو به" منوي جديدي نمايش داده مي شود كه علاوه بر نشان دادن تعداد ابيات آن شعر، امكان جهش به بيت موردنظر را با وارد كردن شماره آن بيت مي دهد. مثنوي معنوي و ديوان شمس-6
2- "پيامك" : در اين نرم افزار قابليت ارسال پيامك نيز گنجانده شده است. بدين منظور روي بيت مورد نظر رفته و از ليست امكانات "پيامك" را انتخاب نماييد.
در پنجره جديد شماره تلفن همراه مقصد را وارد كرده و دكمه ارسال را فشار دهيد. براي استفاده از شماره تلفن هاي داخل گوشي خود، دكمه دفترتلفن را فشار دهيد، با اين كار ليستي از شماره تلفن هاي داخل گوشي شما همراه نام ثبت شده  آن نمايش داده مي شود. شماره مورد نظر خود را انتخاب و "برو" را بفشاريد. در صورت انصراف از ارسال پيام، دكمه انصراف را فشار دهيد. با فشاردادن كليد ارسال، پيامي از طرف گوشي نمايش داده مي شود كه از شما اجازه ارسال پيامك را مي گيرد، لطفاً به اين سوال جواب مثبت دهيد. لازم به ذكر است كه اين پيام جزو ويژگي هاي گوشي بوده و ممكن است در گوشي هاي متفاوت پيام هاي مختلفي نمايش داده شود.
مثنوي معنوي و ديوان شمس-7
3- "يادداشت" : از ويژگي هاي اصلي و بارز اين نرم افزار امكان اضافه كردن متن در قالب يادداشت، به ابيات مي باشد.
براي اين منظور از ليست امكانات گزينه "يادداشت" را انتخاب نماييد.
متن مورد نظر خود را تايپ و ثبت نماييد.
با اضافه شدن متن به بيت، در كنار شماره بيت شكل قلم نمايان ميشود به اين معني كه بيت داراي يادداشت ميباشد.

براي مشاهده يادداشت از ليست امكانات گزينه "يادداشت" را انتخاب نماييد.

مثنوي معنوي و ديوان شمس-9 مثنوي معنوي و ديوان شمس-8

جستجو

در بخش جستجو با كليد واژه، با تايپ كليد واژه مورد نظر خود و فشردن دكمه "جستجو" و انتخاب منبع جستجو، اشعاري كه اين واژه در آن بكار رفته و شماره  بيتي كه اين كليد واژه در آن وجود دارد به همراه تعداد تكرار آن واژه در كل منبع نمايش داده مي شود. با پيمايش در نتايج جستجو، كليد واژه مورد نظر خود را در شعر انتخابي مشاهده نماييد.
كليد واژه "خانقاه"(مكان بودن مشايخ و درويشان) به طور پيش فرض در قسمت تايپ كليد واژه قرار دارد براي پاك كردن و يا اصلاح واژه مي توانيد از كليد Clear كه بر روي برخي گوشي ها با نام C آمده است استفاده كنيد.

پس از تايپ كليد واژه مورد نظر، با كليد  soft key گزينه "جستجو" را بفشاريد. براي توقف جستجو ، گزينه "ايست" را بفشاريد.

براي خروج از بخشجستجوبا كليد واژه، گزينه "بازگشت" را بفشاريد.

همچنين در اين قسمت از برنامه مي توانيد از امكانات جستجوي پيشرفته به صورت زير استفاده نماييد:
اگر در قسمت كليد واژه، يك يا چند كلمه را به صورت معمولي تايپ كنيم، جستجو به صورت
OR خواهد بود و نتايج جستجو شامل ابياتي مي شود كه حداقل يكي از كليد واژه ها در آنها وجود دارد.
اگر در قسمت كليد واژه، يك يا چند كلمه را درون گيومه تايپ كنيم ( " " )، جستجو به صورت
Exact Match خواهد بود و نتايج جستجو شامل ابياتي مي شود كه عبارت درون گيومه دقيقاً در آنها وجود دارد.
 

مثنوي معنوي و ديوان شمس-12 مثنوي معنوي و ديوان شمس-11 مثنوي معنوي و ديوان شمس-10

نمونه  گوشيهايي كه با موفقيت آزمايش شده اند:


3230, 3250, 5320, 5500, 5700, 6110, 6120, 6121, 6220, 6260
6290, 6620, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6682, 7610
 E50 ,E51 , E60 ,E65,E70 N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77
N79, N80, N81, N82, N85, N90, N91, N92, N93, N95, N96
Nokia
C702, C902, C905, G502, G705
W550i, W580i, W595, W600i, W610i, W660i, W700i, W710i, W760i
 W800i, W810i, W830i, W850i, W880i, W890i, W900i, W902i, W910i, W980i
K530i, K550i, K610i,K618i,K630i, K660i,K750i,K770i,K790i,K800i, K810i
S500i, Z550i, Z610i, Z710i, Z750i, Z770i, Z780i, T650i, T700i
SonyEricsson

هر نسخه از اين نرم افزار بر روي دو گوشي تلفن همراه و به دفعات نامحدود قابل نصب است.
كليه حقوق براي شركت ايده پرداز ژوبين محفوظ است.